Statut, dokumenty szkolne

 

Program profilaktyki na rok szk. 2016-2017 -do pobrania

Plan działań profilaktycznych - do pobrania

Program wychowawczy na rok szk. 2016-2017 -do pobrania

Plan działań wychowawczych - do pobrania

Załącznik nr 1 do Programu wychowawczego - do pobrania

Załącznik nr 2 do Programu wychowawczego - do pobrania

Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2013-2017 do pobrania

Przedmiotowe Systemy Oceniania:

Klasy I – III

edukacja wczesnoszkolna- PSO dla klas I -III – do pobrania

wymagania edukacyjne:

klasa I – do pobrania

klasa II – do pobrania

klasa III – do pobrania

religia w klasach I- III

kryteria ogólnedo pobrania

klasa Ido pobrania

klasa IIdo pobrania

klasa IIIdo pobrania

język angielski - do pobrania

 

Klasy IV – VI

religia – do pobrania

etyka – do pobrania

język polski – do pobrania

język angielski – do pobrania

historia – do pobrania

przyroda – do pobrania

matematyka – do pobrania

muzyka - do pobrania

zajęcia techniczne

plastyka – do pobrania

zajęcia komputerowe – do pobrania

wychowanie fizyczne – do pobrania

 

 

PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – do pobrania

Aneks 1 do statutu – przyjęty uchwałą rady pedagogicznej w dniu 26. 04. 2016

program profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 – do pobrania

statut – tekst ujednolicony - do pobrania

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - do pobrania

załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji - do pobrania (dla uczniów mieszkających w obwodzie szkoły)

załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji - do pobrania (dla uczniów mieszkających poza obwodem szkoły)

Wniosek do świetlicy z regulaminem - do pobrania