Rada Rodziców

 

KONTO RADY RODZICÓW

SBL – 76 8413 0000 0021 4377 3000 0001

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

I a – p. Nitzke Ewa

II a – p. Słowińska Wiktoria

II b – p. Frąszczak Michał

II c – p. Żłobińska Agnieszka

II d – p. Rebelska Dominika

II e – p. Hącia Monika

III a – p. Rabiega Aneta

III b – p. Rebelska Dominika

III c – p.Rachel Marcin

III d – p. Mikołajczyk Danuta

III e – p. Sobczak Renata

IV a – p. Najdek Edyta – przewodnicząca

IV b – p. Grabicka Katarzyna- skarbnik

IV c- p. Majewska Lidia

V a – p. Piotrowska Sabina

V b – p. Berska Anna

V c – p. Dirbach – Słupianek Anna

VI a – p. Rubiszewska Lidia

VI b – p. Olejnik Karolina

VI c – p. Kucner Iwona – sekretarz

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

klasa I a – p. Katarzyna Romanowska

klasa I b – p. Michał Frąszczak

klasa I c – p. Aleksandra Cichoń – Szkudlarek

klasa I d – p. Monika Bartczak

klasa I e – p. Monika Hącia

klasa II a – p. Aneta Rabiega

klasa II b – p. Dominika Rebelska

klasa II c – p. Marcin Rachel

klasa II d – p. Danuta Mikołajczyk

klasa II e – p. Monika Hojeńska

klasa III a – p. Ilona Tyra

klasa III b – p. Katarzyna Grabicka – skarbnik

klasa III c – p. Lidia Majewska

klasa IV a – p. Magdalena Kostencka – Echaust

klasa IV b – p. Anna Berska

klasa IV c – p. Dariusz Leśniarek

klasa V a – p. Lidia Rubiszewska

klasa V b – p. Justyna Wiśniewska

klasa V c – p. Iwona Kucner – sekretarz

klasa VI a – p. Anna Bronikowska

klasa VI b – p. Edyta Najdek – przewodnicząca

klasa VI c – p. Kamila Wiatrak

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEWODNICZĄCA -p. EDYTA  NAJDEK

SEKRETARZ -p. IWONA KUCNER

SKARBNIK -p. KATARZYNA GRABICKA

CZŁONKOWIE (PRZEDSTAWICIELE POSZCZEGÓLNYCH KLAS)

I A – p. ANETA RABIEGA

I B – p. DOMINIKA REBELSKA

I C – p. MARCIN RACHEL

I D – p. DANUTA MIKOŁAJCZYK

I E- p. MONIKA HOJEŃSKA

II A – p. ILONA TYRA

II B – p. KATARZYNA GRABICKA

II C – p. LIDIA MAJEWSKA

III A – p. MAGDALENA KOSTENCKA- ECHAUST

III B – p. ANNA BERSKA

III C – p. DARIUSZ LEŚNIAREK

IV A – p. WIESŁAW RUBISZEWSKI

IV B – p. BEATA SŁUPIANEK

IV C – p. IWONA KUCNER

V A – p. ANNA BRONIKOWSKA

V B – p. EDYTA NAJDEK

V C – p. KAMILA WIATRAK

VI A – p. ELŻBIETA ZAJĄC

VI B – p. DARIUSZ BĘŚ

VI C – p. JOLANTA ORSZULAK