Dla Rodziców

 

Broszura „Dziecko z depresją w szkole” – do pobrania

Internetowe zagrożeniado pobrania

Style uczenia się  – do pobrania

Wpływ programów typu reality show

na psychikę dzieckado pobrania

Kącik prawny – plotka – do pobrania

Kącik prawny - do pobrania

 Program wychowawczy oraz Program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.

program wychowawczy – wstęp

program wychowawczy

ankiety dotyczące programu wychowawczego

projekt – szkoła dobrego wychowania

program profilaktyki cz. 1

program profilaktyki cz. 2

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

zakres świadczeń

warunki świadczenia