Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO OD DNIA 25 kwietnia 2017

do pobrania

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

do pobrania

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZYRODY

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PLASTYKI

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MUZYKI

do pobrania

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII, ETYKI

do pobrania