Rok szkolny 2016/2017

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY,

W TYM ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

do pobrania

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH ZAJĘĆ Z ART. 42 KN

Zajęcia realizowane w roku szkolnym 2015/2016 – do pobrania Sposób realizacji godzin z art

Zajęcia realizowane w roku szkolnym 2014/2015 – do pobrania PLAN ZAJĘĆ Z ART

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć z art. 42 KN – I półrocze 2013/2014

 1. Biegasik Barbara – Zajęcia rozwijające zdolności uczniów; Zajęcia uzupełniająco wyrównawcze.
 2. Brząkała Aleksandra – Zajęcia wyrównawcze.
 3. Chocaj Krystyna – Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze.
 4. Dymarczyk Grażyna- Gimnastyka korekcyjna; Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze.
 5. Feja Ewa- Gimnastyka korekcyjna; Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze.
 6. Forysiak Joanna – Zajęcia teatralno- artystyczne; Przygotowanie do sprawdzianu kl. VI.
 7. Górecki Zdzisław- Zajęcia sportowe- tenis stołowy.
 8. Grabny Karolina- Zajęcia wyrównawcze.
 9. Idzikowska Elżbieta – Kółko religijne.
 10. Jańska Monika- Zajęcia uzupełniające z j. polskiego; Zajęcia literacko- ortograficzne.
 11. Jaros Alicja – Zajęcia świetlicowe.
 12. Juszczak Anna – Zajęcia plstyczne.
 13. Kasprzak Anna – Zajęcia świetlicowe.
 14. Kuboszek Sylwia- Zajęcia integracyjne dla dzieci ze świetlicy.
 15. Matuszewska Jolanta- Zajęcia sportowe.
 16. Mikoś Iwona- Zajęcia uzupełnijąco- wyrównawcze z matematyki; Zajęcia z Samorządem Uczniowskim.
 17. Olek Ewa – Zajęcia teatralno- artystyczne.
 18. Pabjańczyk Grażyna – Gimnastyka korekcyjna; Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze.
 19. Piotrowska Małgorzata – Zajęcia uzupełniające z j. angielskiego.
 20. Polańska – Zimoch Jolanta – Kółko misyjne.
 21. Rabiega Katarzyna- Zajęcia uzupełniające z j. angielskiego.
 22. Rachel Jolanta – Zajęcia uzupełniające z j. angielskiego.
 23. Rubiszewska Iwona – Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze; Zajęcia z Samorządem Uczniowskim
 24. Rybak Izabela- Zajęcia świetlicowe.
 25. Sawarzyńska- Korytko Dorota – Poznajemy europejskich twórców książek dla dzieci.
 26. Semba Dorota – Zajęcia uzupełniające z j. polskiego.
 27. Smoczyk- Humelt Alina – Kółko matematyczne; Zajęcia matematyczne.
 28. Stawik Grażyna- Zajęcia uzupełniające z przyrody; Zajęcia świetlicowe.
 29. Szymczak Dorota – Szkolne Koło TMZK; Zajęcia uzupełniająco – wyrównawcze.
 30. Urbańska Mariola – Zajęcia uzupełniająco- wyrównawcze; Zajęcia rozwijające zdolności uczniowskie.
 31. Woźniak Mirosława – Zajęcia uzupełniająco- wyrównaecze z przyrody.
 32. Ziółkowska Emilia – Zajęcia sportowe dla dzieci ze świetlicy.

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/14

 1. Chór szkolny – prowadząca p. Olek Ewa
 2. Zespół wyrównawczy z j. polskiego – prowadzące pp. Forysiak Joanna,  Jańska Monika
 3. Zespół wyrównawczy z matematyki – prowadzące  pp.Mikoś Iwona, Smoczyk- Humelt Alina
 4. SKS – prowadzący pp.Górecki Zdzisław, Ziółkowska Emilia