Sprawdzian kl. VI Rok szk.2014/2015

 

Rok szkolny 2014/2015

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – „CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA”    część I – TEST

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – „CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI ” część II – TEST

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – JĘZYK ANGIELSKI – TRANSKRYPCJA NAGRAŃ -  część II – transkrypcja nagrań

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – CZĘŚĆ 1 – rozwiązania – część I – rozwiązania

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY – CZĘŚĆ 2 – rozwiązania – część II – rozwiązania (1)

Rok szkolny 2013/2014

W roku szk. 2013/2014 sprawdzian pisało 75 uczniów. Średni wynik w naszej szkole wyniósł 27,31 i jest wyższy o 1, 48 punktu procentowego od średniej w kraju i o 2, 13 punktu procentowego od średniego wyniku w Wielkopolsce.

W roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian kl. VI przeprowadzony będzie

dnia 1 kwietnia 2014 roku.

 

W roku szkolnym 2012/2013 sprawdzian kl. VI przeprowadzony będzie dnia 4 kwietnia 2014 r.

Rozpoczęcie sprawdzianu o godz. 9.00

W roku szkolnym 2012/2013 sprawdzian pisało 96 uczniów.

 Średnia szkoły wyniosła 25,08 pkt.

(średnia gminy – 23,6; średnia powiatu – 23,2; średnia województwa – 23,4; średnia kraju – 24,0)

Wynik szkoły mieści się w stninie 6- wyżej średnim 

W roku szkolnym 2011/2012 sprawdzian klas VI przeprowadzony będzie dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rozpoczęcie sprawdzianu o godz. 9.00

 

 W roku szkolnym 2011/2012 sprawdzian pisało 82 uczniów.

Średnia szkoły wyniosła 23,02 pkt.

(średnia powiatu – 21,65; średnia gminy – 22,15; średnia województwa – 21,98; średnia kraju – 22, 75)

Wynik szkoły mieści się w staninie 6 – wyżej średnim